Quantcast
Channel: Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi) - Rakentamisen tilinpäätöstilasto
Browsing latest articles
Browse All 9 View Live

Rakentamisen kasvu hidastui ja kannattavuus heikkeni vuonna 2008

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kasvu hidastui selvästi vuonna 2008. Yrityksiä toimi 2 500 enemmän kuin edellisenä vuonna, kaikkiaan 41 300. Liikevaihto kohosi 27 miljardiin euroon kasvuprosentin...

View ArticleRakentamisen liikevaihto supistui vuonna 2009

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen liikevaihto oli 24 miljardia euroa vuonna 2009. Liikevaihto supistui 10,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Rakentamisessa pk-sektorin merkitys on suuri....

View Article

Rakentamisen liikevaihto säilyi ennallaan vuonna 2010

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen liikevaihto oli 24,1 miljardia euroa vuonna 2010. Liikevaihto supistui 69 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Rakentamisessa pk-sektorin merkitys on...

View Article

Rakentamisen pk-yritysten kannattavuus parani vuonna 2011

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen liikevaihto oli 27 miljardia euroa vuonna 2011. Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia saavuttaen taantumaa edeltäneen vuoden 2008 tason. Rakentamisen kannattavuus parani...

View Article

Rakentamisen omavaraisuusaste vahvistui vuonna 2012

Rakentamisen omavaraisuusaste oli Tilastokeskuksen tilinpäätöstietojen mukaan 36,1 prosenttia vuonna 2012. Omavaraisuusaste vahvistui 3,5 prosenttiyksikköä. Yritysten oman pääoman 2 miljardin euron...

View Article

Browsing latest articles
Browse All 9 View Live
Latest Images